Ενημέρωση Για Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, που αναφέρονται στους Ορους Χρήσης, εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών  ημερών από την ημερομηνία που εσείς ή άτομο εξουσιοδοτημένο από εσάς θα παραλάβει τα προϊόντα. Σε περίπτωση παραγγελίας παρτίδας προϊόντων, η προθεσμία εκκινεί από τη στιγμή, που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, μπορείτε να συμπληρώσετε και να μας στείλετε μέσω email στο sales@makan.gr την ειδική φόρμα:

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ : https://www.makan.gr/wp-content/uploads/2017/02/Σχέδιο-Δήλωσης-Υπαναχώρησης.doc